㊗️大家中秋節快樂 🏮🥮 🥰

 

《BBQ 食乜好?》
✅ 蔬菜:蒜蓉茄子🍆、蒜蓉雜菇 🍄
✅ 肉類:新鮮為主,少量腸仔、丸 🍖🥩
✅ 海鮮:扇貝、象拔蚌仔、各式蜆、蝦🦐 (低脂肪)👍🏼👍🏼👍🏼🤩🤩(my favorites)
✅ 五穀:粟米🌽、番薯🍠
✅ 飲品:0酒精啤酒 🍻

💕Have a good weekend 💕